osnivaciBiovega d.o.o.

OIB: 84586153335

Sjedište: Majstorska 1E, 10 000 Zagreb, Croatia

Osnivači i vlasnici:

Jadranka Boban Pejić i Zlatko Pejić

Područje poslovanja:

Trgovina, Maloprodaja, Uvoz, Distribucija, Proizvodnja

Godina osnutka: 1990.

Godina aktivacije: 1994.

Direktorica: Jadranka Boban Pejić

Zamjenica direktorice: Žana Hinek

Poslovna banka:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

IBAN: HR0424020061100738593

Kontakt:

tel: +385.1.2498.630

e-mail: info @ biovega.hr